Misyon ve Vizyon

Anabilim Dalı, "Eğitim Programları ve Öğretim" alanında lisansüstü programlarını yürütmektedir.

Anabilim dalımızın Yüksek Lisans programının amacı; bilginin doğasının anlamlı bir biçimde yapılandırılmasına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine rehberlik edecek; etkili öğretme-öğrenme süreçlerini tasarlayabilen, üst düzey düşünme becerilerine sahip; bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini yaşamının her alanında işe koşabilen yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

Anabilim dalımızın Doktora programının amacı; Eğitim Programları ve Öğretim alanında temel ilke ve kuramları, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli problemlerin çözümünde uygulayabilen, alanında kanıta dayalı bilgi üretebilen ve yeni bilgi üretilmesine, teknolojiye aktarılmasına rehberlik edebilen bireyler yetiştirmektir.

Anabilim dalımızın vizyonu; 21. yüzyıl bireylerinin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacak eğitim programlarının geliştirilmesine rehberlik ederek geleceği yaratacak profesyoneller yetiştirmektir.

Böylece bilim dalımız; gerek, kamu ve özel kurum/ kuruluşlardaki örgün ve yaygın eğitimi planlamak ve yürütmek üzere program geliştirme uzmanı ihtiyacını karşılamakta gerekse eğitim fakültelerinde program geliştirme ve öğretim ile alan öğretiminde (Tarih öğretimi, İngilizce öğretimi v.b.) görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara