Ana Sayfa

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Web sayfasına hoş geldiniz.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; bireylerin program geliştirme, program değerlendirme, gelişim, öğretme ve öğrenme süreçleri gibi konu alanlarında derinleşmelerini sağlayarak yüksek lisans ve doktora derecesi vermekte; böylece gerek kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki hizmet içi eğitimi planlamak ve yürütmek üzere eğitim uzmanı ihtiyacını karşılamak gerekse eğitim fakülteleri için de eğitim programları ve öğretim alanlarında görev yapacak öğretim üyelerini yetiştirmektedir.

Anabilim Dalımıza lisansüstü öğrenci başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için H. Ü. Eğitim Bilimleri Ensitütüsü Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Duyurular

04.06.2015 tarihinde saat 13:30'da Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonunda Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı doktora öğrencisi Mustafa ALTINDAĞ'ın doktora tez savunma sınavı yapılacaktır.

29.05.2015 tarihinde saat 13:30'da Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı doktora öğrencisi İmgehan ÖZKAN ELGÜN'ün yeterlik sınavı yapılacaktır.

21.05.2015 tarihinde saat 13:00'daEğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda, Funda UYSAL'ın "Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İmajları, Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" adlı tez önerisi sınavı yapılacaktır.

08.05.2015 tarihinde saat 10:00'da Eğitim Bilimleri Bölümü Toplantı Salonunda Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı doktora yeterlik sınavı yapılacaktır.

03.04.2015 tarihinde saat 09.00'da Eğitim Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı doktora yeterlik sınavı yapılacaktır.

Araştırma Görevlilerinin alması gereken EBB274 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi lisansüstü ders programları sitemizde yayınlanmıştır.

2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Değerli Öğrencilerimiz; Lisansüstü eğitim programlarımıza yeni kayıt olan öğrencilerimizin, aftan dönen öğrencilerimizin ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerimizin ders danışman listeleri belirlenmiştir. Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim Programları ve ve Öğretim Bilim Dalı Lisansüstü Programları ders içeriklerine sayfamız "Öğretim Programları" sekmesinden ya da Üniversitemiz Web Sayfası üzerinden Ders Kataloğu/AKTS Bilgi PAketi sekmesinden ulaşabilirsiniz.

2014-2015 öğretim yılı güz dönemi lisansüstü ders programları sitemizde yayınlanmıştır.

2014-2015 öğretim yılı güz döneminde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Tüm Duyurular için tıklayınız...

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
06800 Beytepe Ankara